Baucar Tunai Diskaun Percuma Tesco untuk Februari 2021

#Baucar #Tunai #Diskaun #Percuma #Tesco #untuk #Februari

Bonus Clubcard Bulan-bulan
Bonus Bulan-bulan ini hanya untuk ahli Clubcard. Ahli menikmati baucar tunai RM5 dan kupon diskaun sehingga 5% dengan Clubcard yang digunakan di kaunter daftar keluar Tesco.

Terma & Syarat untuk Baucar Tunai
1. Baucar tunai dikeluarkan di kaunter daftar keluar Tesco dan akan dicetak berserta resit pembelian di mana-mana Tesco Store Malaysia, Tesco Express Store dan Tesco Online Shopping.
2. Tempoh pengeluaran baucar tunai bermula pada 4 Februari 2021 – 10 Februari 2021
3. Setiap ahli dikehendaki menggunakan Clubcard sendiri dan memenuhi syarat pembelian minimum, iaitu RM100 semasa satu transaksi untuk menerima SATU (1) baucar tunai RM5.
4. Setiap ahli akan menerima maksimum satu (1) baucar tunai RM5 dalam tempoh penerbitan.
Senario:
• 27 September, dengan perbelanjaan RM100 dalam satu transaksi  Dapatkan SATU (1) baucar tunai RM5.
• 30 September, dengan perbelanjaan RM120 dalam satu transaksi  Tanpa baucar tunai.
* Hanya satu (1) baucar tunai RM5 untuk setiap ahli dalam tempoh penerbitan.
5. Pelanggan yang mendaftar sebagai ahli baru dalam tempoh penerbitan akan menerima Baucar Tunai RM5 hanya semasa transaksi kedua.
Tempoh penebusan baucar tunai bermula pada 11 Februari 2021 – 24 Februari 2021

Terma & Syarat untuk Kupon Diskaun
1. Kupon diskaun dikeluarkan di kaunter daftar keluar Tesco dan akan dicetak berserta resit pembelian di mana-mana Tesco Store Malaysia, Tesco Express Store dan Tesco Online Shopping.
2. Tempoh pengeluaran kupon diskaun bermula pada 11 Februari 2021 – 24 Februari 2021
3. Setiap ahli dikehendaki menggunakan Clubcard sendiri di kaunter daftar keluar Tesco untuk menerima SATU (1) kupon diskaun dengan jumlah pembelian semasa transaksi.
Senario:
• 3 Oktober, sebarang jumlah perbelanjaan  Dapatkan SATU (1) kupon diskaun.
• 10 Oktober, sebarang jumlah perbelanjaan  Tiada kupon diskaun.
* Hanya SATU (1) kupon diskaun untuk setiap ahli dalam tempoh penerbitan.
4. Kupon diskaun hanya sah untuk ahli yang telah mendaftar sekurang-kurangnya DUA (2) minggu sebelum tarikh mula penerbitan.
5. Setiap kupon diskaun adalah potongan hingga 5%, dan memerlukan perbelanjaan minimum seperti yang ditunjukkan pada kupon untuk penebusan pada transaksi berikutnya. Setiap ahli akan mendapat keperluan perbelanjaan minimum yang berbeza.
6. Tempoh penebusan kupon diskaun bermula pada 25 Februari 2021 – 10 Mac 2021
7. Hanya ahli Clubcard terpilih yang akan menerima kupon diskaun.

Terma & Syarat Lain
1. Baucar tunai atau kupon diskaun boleh ditebus di kaunter daftar keluar Tesco Stores Malaysia, kecuali Tesco Online Shopping.
2. Hanya SATU (1) baucar tunai atau kupon diskaun yang boleh ditebus dalam SATU (1) transaksi dan mesti ditebus oleh ahli yang menerima baucar tunai atau kupon diskaun dengan Clubcard yang berkenaan.
3. Baucar tunai atau kupon diskaun tidak mempunyai nilai tunai dan tidak boleh dipindah milik, dibeli, dijual atau dengan cara apa pun diperdagangkan atau diterbitkan.
4. Tarikh luput dicetak dengan jelas pada baucar tunai atau kupon diskaun dan tidak boleh dikeluarkan semula selepas tarikh luput.
5. Baucar tunai atau kupon diskaun tidak boleh ditebus untuk Baucar Hadiah Tesco, rokok, alkohol, tambah nilai, Belanja Dalam Talian Tesco dan di Medan Selera Tesco atau di kedai yang tidak diuruskan oleh Tesco Malaysia.
6. Baucar tunai atau kupon diskaun yang difotokopi, rosak atau tidak dapat dibaca tidak akan diterima dan Tesco Malaysia tidak akan bertanggungjawab ke atas kerugian.
7. Tesco Malaysia berhak mengubah terma dan syarat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
8. Sekiranya terdapat percanggahan dan / atau percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia dari terma dan syarat ini, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.