E-Voucher Lazada RM400 percuma melalui Aplikasi Kad Kredit CIMB

#EVoucher #Lazada #RM400 #percuma #melalui #Aplikasi #Kad #Kredit #CIMB

Baru ke CIMB? Memohon Kad Kredit CIMB e melalui kami dari 6 hingga 12 Mei 2021 untuk mendapatkan:

Kerusi Permainan TTRacing Duo V3 bernilai RM599 *

ATAU

E-Voucher Lazada RM400 *

Memohon Di Sini

Kempen CCHG2105CI merangkumi tempoh berikut:
a. “Tempoh Pendaftaran” berlangsung dari 6 Mei 2021 hingga 12 Mei 2021, kedua-dua tarikh termasuk;
b. “Tempoh Perbelanjaan” ditakrifkan sebagai enam puluh (60) hari dari tarikh Kad Kredit yang Layak dikeluarkan oleh CIMB;
c. “Tempoh Penebusan” berlangsung dari 1 Jun 2021 hingga 30 September 2021, kedua-dua tarikh termasuk.

Kelayakan Kempen
4. Kempen CCHG2105CI terbuka kepada individu yang:
a. berumur 21 tahun ke atas; dan
b. mempunyai alamat kediaman di Semenanjung Malaysia kerana menerima Hadiah Kempen seperti yang dinyatakan di bawah ATAU memiliki
alamat kediaman di luar Semenanjung Malaysia kerana menerima Hadiah Pengganti seperti yang ditentukan di bawah; dan
c. adalah Kad Baru yang ditakrifkan sebagai pelanggan yang tidak memegang kad kredit CIMB utama di
enam (6) bulan terakhir dari Tempoh Pendaftaran dan memohon semula Kad Kredit CIMB e (“Layak
Kad Kredit ”) di bawah Kempen CCHG2105CI.
d. daftarkan minat mereka, semasa Tempoh Pendaftaran, untuk Kad Kredit yang Layak di laman web BandingkanHero.my,
untuk diarahkan ke laman web CIMB atau untuk membandingkanHero Telemarketing; dan
e. melengkapkan proses permohonan dalam talian CIMB semasa Tempoh Pendaftaran; dan
f. meminta permohonan mereka disetujui oleh CIMB (selanjutnya disebut sebagai “Pemegang Kad”) dan bertransaksi dengan
Kad Kredit yang Layak dalam jumlah apa pun (“Belanja yang Layak”) dalam Tempoh Perbelanjaan.
g. Perbelanjaan yang Layak dari Kempen CCHG2105CI hendaklah merangkumi tempatan dan / atau luar negara

Memohon Di Sini

E-Voucher Lazada RM400 percuma melalui Aplikasi Kad Kredit CIMB

E-Voucher Lazada RM400 percuma melalui Aplikasi Kad Kredit CIMB