Friso Gold Step 3 600g Dengan Harga RM20 sahaja

#Friso #Gold #Step #600g #Dengan #Harga #RM20 #sahaja

Tersedia untuk Pen. Malaysia sahaja

*** Layak hanya untuk pengguna pertama dan terhad kepada satu (1) penebusan bagi setiap isi rumah

Catatan: Penebusan tertakluk kepada budi bicara Friso Gold Malaysia dan kami berhak untuk membatalkan dan mengembalikan wang.

Klik di sini untuk menebus

Friso Gold Step 3 600g Dengan Harga RM20 sahaja

Friso Gold Step 3 600g Dengan Harga RM20 sahaja