Kod Promo Eksklusif Klook x Mastercard 2021

#Kod #Promo #Eksklusif #Klook #Mastercard

Klook

Selesaikan pembelian anda di Klook dengan Mastercard dan nikmati DISKAUN sehingga 9% dengan senarai kod promo khas kami! Masukkan kod promo ini untuk menikmati potongan eksklusif:

Diskaun 5% untuk tarikan

Untuk kad kredit Titanium, Platinum, World dan World Elite Mastercard

Diskaun 5% untuk lawatan & bersiar-siar

Untuk kad kredit Titanium, Platinum, World dan World Elite Mastercard

Potongan Rel 6% & Pemindahan Lapangan Terbang

Untuk kad kredit Titanium dan Platinum Mastercard

Diskaun 9% untuk Keretapi dan Pemindahan Lapangan Terbang

Lengkapkan pembayaran dengan kad kredit World and World Elite Mastercard

Terma dan syarat :

“Tawaran KLOOK (” Tawaran “) hanya berlaku untuk pemegang kad dengan kad kredit Titanium, Platinum, World, World Rewards dan World Elite Mastercard (” Pemegang Kad “) yang sah yang dikeluarkan di Asia Pasifik (” Kad Mastercard yang Layak “) dan termasuk berikut kategori produk: Pemindahan lapangan terbang bersama, pengangkutan peribadi dan awam, kereta api (Tidak termasuk produk seperti China Rail, Swiss Travel Pass, Japan Rail, dll.) Tarikan (tidak termasuk Tokyo Disneyland, Universal Studios Japan dan aktiviti lain yang berkaitan, dll), lawatan dan bersiar-siar . Lokasi yang mengambil bahagian di Asia Pasifik termasuk Hong Kong, Macau, China, Thailand, Filipina, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Singapura, Kemboja, Myanmar, Brunei, Laos, Australia, New Zealand. Tawaran ini sah dari 1 Disember 2020 hingga 30 November 2021, kedua-dua tarikh termasuk (“Tempoh Promosi”). Pembayaran mesti dibuat dengan Kad Mastercard yang Layak selama Tempoh Promosi untuk menikmati Tawaran (“Transaksi yang Layak”). Urus niaga berikut tidak Transaksi yang Layak untuk tujuan Tawaran: transaksi yang tidak dibenarkan dan transaksi yang dibatalkan, bayaran balik, pengembalian barang dan / atau pengembalian wang, atau kategori lain sebagai KLOOK boleh menentukan mengikut budi bicara mutlaknya dari semasa ke semasa. Tawaran tidak boleh dipindah milik atau ditukar dengan wang tunai, tidak boleh digunakan bersama dengan promosi atau potongan harga, kupon atau tawaran keahlian lain. Pemegang kad diminta memasukkan kod promosi yang berkaitan semasa melakukan Transaksi yang Layak untuk menikmati Tawaran. Mastercard dan KLOOK tidak akan bertanggung jawab sekiranya Pemegang Kad gagal memasukkan kod promosi yang relevan ketika melakukan Transaksi yang Layak dan itu mengakibatkan kehilangan hak Kelayakan Pemegang Kad terhadap Tawaran. KLOOK menyokong pembayaran dalam mata wang yang berbeza dan kadar dapat ditukar menjadi mata wang yang berbeza untuk kemudahan anda. Kadar aktiviti yang ditunjukkan dalam mata wang tertentu adalah pada kadar yang ditentukan oleh KLOOK, yang dianggarkan menggunakan kadar spot pasaran. Mata wang pembayaran akan ditunjukkan dengan jelas semasa pembayaran. Sebilangan kad kredit mungkin mengenakan bayaran tambahan dalam menangani mata wang tertentu, sila berunding dengan penerbit kad kredit anda jika caj tambahan akan dikenakan pada transaksi anda. Semua produk dan perkhidmatan bergantung pada ketersediaan sementara stok masih ada. Harga semua produk dan perkhidmatan ditentukan oleh KLOOK dan boleh berubah dari semasa ke semasa tanpa notis. Sebarang penipuan dan / atau penyalahgunaan Tawaran oleh mana-mana orang (seperti yang ditentukan oleh KLOOK mengikut budi bicara mutlaknya) akan mengakibatkan kehilangan hak orang tersebut terhadap Tawaran. Produk dan perkhidmatan yang terdapat di bawah Tawaran disediakan sepenuhnya oleh KLOOK dengan terma dan syarat seperti yang ditentukan oleh KLOOK dari semasa ke semasa. Mastercard tidak bertanggung jawab sehubungan dengan penyediaan produk dan perkhidmatan tersebut. Sekiranya terdapat pertikaian yang timbul dari produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh KLOOK, keputusan KLOOK adalah muktamad dan mengikat. Kod promosi mesti digunakan di halaman pembayaran untuk menikmati potongan harga. Klook berhak untuk menangguhkan, membatalkan atau mengubah promosi dan terma dan syarat pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Klook berhak untuk meminta pembayaran yuran atau caj untuk sebarang Perkhidmatan yang ditawarkan oleh Klook. Pemegang Kad akan membayar semua yuran atau caj yang berlaku, seperti yang dijelaskan di Laman web ini sehubungan dengan Perkhidmatan yang dipilih oleh anda. Penggunaan Pemegang Kad (atau terus menggunakan) Perkhidmatan yang ditawarkan oleh Klook setelah pemberitahuan tersebut merupakan penerimaan anda terhadap apa-apa bayaran atau caj baru atau yang disemak semula. Berlaku untuk produk terpilih yang dikategorikan sebagai Shared Airport Transfer, Private and Public Transfer, Rail, Attraction & Shows, Tours & Sightseeing di platform Klook, tidak termasuk aktiviti tertentu. Ini bergantung kepada pengkategorian dalaman Klook terhadap produk. Setiap kod promo boleh digunakan hingga 8 kali setahun setiap pengguna sementara setiap potongan penggunaan dibatasi pada US $ 60.