Listerine 100ml (pelbagai jenis) dan pemberian baucar diskaun RM5

#Listerine #100ml #pelbagai #jenis #dan #pemberian #baucar #diskaun #RM5

  1. Terdapat 10,000 unit Listerine® 100ml (pelbagai jenis) dan RM5 Listerine® baucar diskaun untuk ditebus sepanjang Masa Main & Tebus Permainan.
  2. Setiap peserta (dikenal pasti dengan alamat e-mel yang unik) terhad kepada Satu (1) penebusan untuk satu (1) kali berdasarkan layan pertama, sepanjang Masa Main & Tebus Permainan, sementara stok masih ada.
  3. Penganjur berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk mengkaji dan mengubah proses penebusan sampel produk yang terkandung di sini pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
  4. Peserta diminta memberikan maklumat termasuk Nama Penuh, Nombor Mudah Alih & Alamat Surat untuk menebus Listerine® 100 ml dan RM5 Listerine® baucar diskaun.
  5. The Listerine® 100 ml dan RM5 Listerine® baucar diskaun akan dihantar ke alamat surat-menyurat yang diberikan oleh peserta dalam masa 14 hari bekerja dari tarikh penghantaran penebusan.
  6. Penganjur mempunyai budi bicara mutlak untuk menahan sampel produk dan baucar diskaun tanpa tanggungjawab jika pada pandangannya peserta tidak layak, didiskualifikasi, penyertaan tidak sah atau peserta tidak memenuhi syarat yang diperlukan seperti yang dinyatakan dalam terma dan syarat ini.
  7. Peserta bertanggungjawab untuk semua cukai dan perbelanjaan yang berlaku yang tidak dinyatakan dalam contoh produk dan keterangan baucar potongan.
  8. Peserta mesti mematuhi terma dan syarat pesta[ies] mengatur dan / atau menyediakan semua produk dan baucar dan terma dan syarat yang dilampirkan pada semua produk dan baucar, jika ada.

Sertailah sekarang di https://www.listerine.com.my/cny2021

Philips Fuzzy Logic Rice Cooker PERCUMA dengan periuk emas 5-lapisan canggih dengan hanya memohon dan dapatkan Kad Kredit Standard Chartered yang diluluskan! Baca lebih lanjut di https://bit.ly/2MNCxoo