PENGECUALIAN PEMBAHARUAN CDL DAN LKM PERSENDIRIAN

#PENGECUALIAN #PEMBAHARUAN #CDL #DAN #LKM #PERSENDIRIAN

PENGECUALIAN PEMBAHARUAN CDL DAN LKM PERSENDIRIAN DARI 1 FEBRUARI HINGGA 31 MAC 2021

Menteri Pengangkutan Malaysia, YBhg. Datuk Seri Ir. Wee Ka Siong, telah memisahkan di dalam siaran medianya akan memberikan pengecualian kepada semua pemilik kenderaan persendirian untuk tujuan memperbaharui LKM dan CDL berkuatkuasa 1 Februari hingga 31 Mac 2021.

Walau bagaimanapun, para pemandu diingatkan untuk memastikan την αποθήκευσή mereka, mempunyai keselamatan pengguna yang menunjukkan salinan sijil perlindungan (e-cover note), mereka kepada anggota penguatkuasa trafik.

Justeru, pemegang LKM dan CDL yang telah atau bakal tamat waktu memperbaharui lesen masing-masing dalam masa 30 hari selepas tamat waktu pengecualian yang diberikan pada 30 April 2021.

Pengecualian ini tidak diberikan kepada pemilik Kenderaan Perdagangan dan pemilik Lesen Vokasional (GDL dan PSV) kerana perkhidmatan pembaharuan yang berkaitan dengan mereka yang di bawah mereka di bawah Perkhidmatan Perkhidmatan Perlu.

Orang ramai yang dinasihatkan selalu menjadi pemandu berhemah dan segala isi SOP yang ditetapkan MKN sepanjang masa melaksanakan PKP.