Tiket KLIA Ekspres atau KLIA Transit Diskaun 15% Tambahan

#Tiket #KLIA #Ekspres #atau #KLIA #Transit #Diskaun #Tambahan

Dapatkan diskaun 15% apabila anda membeli tiket KLIA Ekspres atau KLIA Transit terpilih di kaunter menggunakan Touch ‘n Go eWallet.

Nikmati potongan harga apabila anda membeli tiket ini di:

Kaunter Tiket KLIA Transit atau KLIA Ekspres

 • KLIA Ekspres Standard Single atau Return (Dewasa / Kanak-kanak)
 • KLIA Transit Tunggal atau Pemulangan (Dewasa / Kanak-kanak)
 • KL TravelPass Single atau Return

KLIAekspres.com (Akan Datang)

 • KLIA Ekspres Standard Single atau Return (Dewasa / Kanak-kanak)
 • KLIA Transit Tunggal atau Pemulangan (Dewasa / Kanak-kanak)
 • KL TravelPass Single atau Return
 • Jelajahi Kuala Lumpur (Dewasa / Kanak-kanak)
 • Pakej Keluarga (minimum 2 dewasa dan 2 kanak-kanak berumur 6-15 tahun)
 • Penjimat Kumpulan (minimum 3 orang yang bepergian bersama)

Terma & Syarat:

 1. Tawaran: Diskaun 15% dikenakan pada jumlah keseluruhan dalam satu transaksi untuk pembelian jenis tiket berikut menggunakan Touch ‘n Go eWallet.
 2. Tempoh kempen: Promosi ini bermula dari 1 Januari 2020. Jumlah diskaun 15% yang ditawarkan semasa promosi ini adalah terhad kepada urus niaga diskaun bernilai RM 1 juta pertama atau sehingga 31 Mac 2021, mana yang lebih awal.
 3. Express Rail Link Sdn Bhd (ERL) dan TNG Digital Sdn Bhd (TNGD) berhak untuk membatalkan, menghentikan atau memperpanjang promosi, menambah dan / atau meminda mana-mana terma dan syarat yang berlaku untuk promosi mengikut budi bicara mereka sendiri dan tanpa notis awal.
 4. Potongan potongan akan dibuat semasa pembayaran. Tiada gabungan penerimaan dan / atau transaksi perpecahan dibenarkan.
 5. Potongan harga tidak boleh dipindah milik dan tidak terpakai untuk produk, tambang atau pakej selain daripada yang disenaraikan di atas, dan tidak boleh digunakan dengan promosi, diskaun atau baucar lain yang berterusan, kecuali dinyatakan sebaliknya.
 6. Promosi tidak boleh ditukar dengan wang tunai atau produk atau perkhidmatan lain.
 7. Tiada bayaran balik dibenarkan.
 8. Dengan menyertai promosi ini, pengguna bersetuju untuk mematuhi Terma dan Syarat Promosi seperti yang ditetapkan dan / atau dipinda oleh ERL dan / atau TNGD dari semasa ke semasa.
 9. Pengguna harus memastikan bahawa diskaun telah digunakan untuk jumlah yang ditunjukkan sebelum menyelesaikan pembelian. Sekiranya potongan harga belum berlaku, jangan teruskan pembelian dan beritahu pegawai kaunter tiket dengan segera. Untuk pembelian dalam talian, hubungi ERL Customer Enquiry di [email protected]
 10. TNGD tidak akan menghubungi pengguna untuk maklumat peribadi atau bukti kelayakan akaun untuk Promosi ini.
 11. Terma dan Syarat ini akan tertakluk kepada Terma dan Syarat Kempen Umum yang boleh didapati di https://www.tngdigital.com.my/general-terms-and-conditions.html.
 12. Pengguna juga tertakluk kepada Terma dan Syarat Pengguna yang boleh didapati di https://www.tngdigital.com.my/assets/pdf/user-terms-and-conditions.pdf.
 13. TNGD berhak untuk menahan sebarang faedah di bawah perkhidmatan yang diberikan, dengan atau tanpa pemberitahuan kepada pengguna sekiranya pengguna tersebut didapati melanggar Syarat dan Ketentuan Pengguna TNGD.
 14. ERL adalah satu-satunya penyedia perkhidmatan kereta api dan / atau barang, dan tambang tiket di bawah promosi ini. Tiket tunduk pada semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan juga pada syarat dan ketentuan yang ditentukan dalam Syarat Pengangkutan ERL. Salinan Syarat Pengangkutan ERL tersedia di kaunter tiket dan di laman webnya www.KLIAekspres.com. Dengan menyertai promosi ini, pengguna bersetuju untuk mematuhi tambang tiket dan Syarat Pengangkutan ERL yang ada.
 15. Sekiranya terdapat pertikaian, keputusan ERL dan TNGD adalah muktamad.
 16. Terma dan syarat ini diatur oleh undang-undang Malaysia dan mahkamah Malaysia mempunyai bidang kuasa bukan eksklusif atas setiap pertikaian yang timbul dari atau berkaitan dengan promosi atau terma dan syarat ini.