Setiap Perujuk, yang merujuk seorang Pengadil yang berjaya mendaftar sebagai pengguna GO + dan mendepositkan minimum RM10 ke dalam akaun GO + mereka semasa Tempoh Kempen. Setiap Pengadil mesti mendaftar ke GO + dengan menggunakan kod rujukan yang dikongsi oleh Perujuk.