TNG eWallet x CitiBank Muat Semula & Dapatkan Pulangan Tunai RM25

#TNG #eWallet #CitiBank #Muat #Semula #Dapatkan #Pulangan #Tunai #RM25

Sentuh 'n Go eWallet

  1. Tawaran ini sah untuk semua transaksi yang dibuat dengan Kad Kredit Citi atau Kad Debit Citi yang dikeluarkan di Malaysia (“Kad Citi”).
  2. Pelanggan yang layak yang melakukan tambah nilai sebanyak RM500 dan ke atas dalam satu transaksi ke Touch ‘n Go eWallet mereka menggunakan Kad Citi akan mendapat tambah nilai Touch n Go eWallet bersamaan dengan jumlah RM25 (“Cashback”), terhad kepada satu (1) kali penebusan setiap kad.
  3. Tawaran terhad kepada had setara dengan RM50,000 sepanjang tempoh kempen berdasarkan pesanan pertama, dilayan dahulu.
  4. Kelayakan Pulangan Tunai ditentukan berdasarkan tarikh dan masa urus niaga tambah nilai dimulakan seperti yang dicatat oleh catatan TNGD selama tempoh kempen.

Terma dan syarat

1. Tawaran ini hanya sah pada 17 September 2021.

2. Kempen ini dianjurkan oleh TNG Digital Sdn Bhd (TNGD) dan Citibank Berhad (Citi).

3. Tawaran ini sah untuk semua transaksi yang dilakukan dengan Citi Credit Card atau Citi Debit Card yang dikeluarkan di Malaysia (“Citi Card”).

4. Pelanggan yang layak yang melakukan tambah nilai sebanyak RM500 dan ke atas dalam satu transaksi ke Touch ‘n Go eWallet mereka menggunakan Kad Citi akan mendapat tambah nilai Touch n Go eWallet bersamaan dengan jumlah RM25 (“Cashback”), terhad kepada satu (1) penebusan masa bagi setiap kad.

5. Tawaran terhad kepada had setara dengan RM50,000 sepanjang tempoh kempen berdasarkan urus niaga, layan dahulu.

6. Kelayakan Pulangan Tunai ditentukan berdasarkan tarikh dan masa transaksi tambah nilai dimulakan seperti yang dicatat oleh catatan TNGD selama tempoh kempen.

7. Sekiranya berlaku imbuhan untuk Cashback terakhir, pelanggan yang layak yang memuat semula dengan jumlah tertinggi akan layak menerima Cashback.

8. Pulangan Tunai akan dikreditkan ke dalam akaun Touch ‘n Go eWallet pelanggan yang layak dalam masa 10 hari bekerja dari tarikh transaksi.

9. TNGD dan Citi tidak akan bertanggung jawab atas segala perbelanjaan dan / atau kos yang berlaku, dan tuntutan, kerugian, kerosakan, pampasan dan apa sahaja yang berkaitan dengan Kempen.

10. Pulangan Tunai tidak boleh dipindah milik dan tidak boleh ditukar dengan wang tunai atau barang lain.

11. Keputusan TNGD dan Citi mengenai semua perkara yang berkaitan dengan kempen ini adalah muktamad, muktamad dan mengikat. Semua rayuan tidak akan dilayan.

12. Dengan mengambil bahagian dalam kempen, semua peserta bersetuju dan bersetuju untuk mematuhi dan mematuhi Terma dan Syarat ini termasuk pindaan atau perubahannya serta keputusan yang dibuat oleh TNGD dan Citi.