Watsons 6.6 Jualan Pulangan Tunai 20% Percuma

#Watsons #Jualan #Pulangan #Tunai #Percuma

Watsons

Dapatkan pulangan tunai 20% (terhad pada RM10) dengan TANPA perbelanjaan minimum dalam satu resit dan bayar dengan Touch ‘n Go eWallet di laman web Watsons dan aplikasi Watsons MY.

Pulangan tunai 20% hanya terhad pada 12,000 transaksi pertama dalam tempoh promosi. Promosi akan dihentikan setelah transaksi digunakan sepenuhnya atau pada masa promosi berakhir, mana yang lebih awal.

Terhad kepada SATU (1) cashback per akaun Touch ‘n Go eWallet sepanjang tempoh promosi. Penerimaan gabungan atau urus niaga perpecahan sama sekali tidak diterima untuk pulangan tunai 20%.

Tempoh Promosi: 1 Jun 2021 – 15 Jul 2021

KEDAI SEKARANG DI WATSON

Watsons 6.6 Jualan Pulangan Tunai 20% Percuma

Watsons 6.6 Jualan Pulangan Tunai 20% Percuma